Nacontrole op Bolswarderweg in Exmorra, brandweer met gepaste spoed ter plaatse
brandweer
03-07-2019
P 2 (inci-04) Nacontrole Bolswarderweg Exmorra 025631
Meer informatie
18:33
Gepaste spoed
ExmorraFriesland